Nội Dung Khác

giải chi tiết đề hóa 2018 mã 203

BÁNH MRO xin gửi đến quý độc giả bài viết giải chi tiết đề hóa 2018 mã 203.

XEM VIDEO giải chi tiết đề hóa 2018 mã 203 tại đây.

NHÂN THÀNH GROUP

Giáo viên Vũ Văn Thủy

Bạn đang xem: giải chi tiết đề hóa 2018 mã 203

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ HÓA THPT 2018

MÃ 203

Câu 41. D Câu 42. C Câu 43. A Câu 44. A

Câu 45. C Câu 46. D Câu 47. A Câu 48. C

Câu 49. D Câu 50. C Câu 51. D Câu 52. C

Câu 53. A

CO + O (ở trong Fe3O4) → CO2

CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3

11,6 : (56.3 + 16.4).4.100 = 20 gam.

Câu 54. D

Phản ứng (a) tạo ra BaCO3

(Một số học sinh hay nhầm ý (d) cũng tạo ra kết tủa; Ag3PO4 chỉ được tạo ra trong môi trường trung tính (AgNO3 + Na3PO4)).

Câu 55. B

MMg = 10,7 – 3,36:22,4 .2 :3 .27 = 8 gam

Câu 56. B

Câu 57. A

Câu 58. B

Gly và Glu

Câu 59. B

(Trong phạm vi phổ thông, các kết tủa thường gặp của Ag chỉ có AgCl là màu trắng, còn lại (C2Ag2, Ag3PO4, AgI, ….) đều màu vàng.)

Câu 60. B

Bảo toàn khối lượng: m = 26,35 + 0,25.18 – 0,25.40 = 20,85 gam.

Câu 61. C

Câu 62. B

Bỏ C3H6.

Đặt số mol của các chất trong hỗn hợp lần lượt là: CH4 x mol; C2H2 y mol và C2H4 z mol.

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203x + y + z = 0,16

x + 2y + 2z = 6,272 : 22,4

2x + y + 2z = 6,12 : 18

→ x = 0,04 mol; y = -0,02 mol; z = 0,14 mol;

Khối lượng của 0,16 mol hỗn hợp là: 0,04.16 – 0,02.26 + 0,14.28 = 4,04 (gam)

4,04 gam hỗn hợp tác dụng với: -0,02.2 + 0,14.1 = 0,1 mol Br2

XEM THÊM:  lý giai dĩnh và mã chí tường

→ 10,1 gam hỗn hợp tác dụng với: 10,1 . 0,1 : 4,04 = 0,25 mol Br2

Câu 63. C

(b) Al(OH)3

(c) Ag

(e) BaSO4

Câu 64. D

TH1: Giả sử muối còn lại là C17H33COOH

→ Chất béo là C55H104O6 + 78O2 → 55CO2 + 52H2O

Có thể bạn quan tâm: List giai ma chiem bao thay ran

Tỷ lệ O2 : CO2 = 1,55 : 1,1 ≠ 78 : 55 → loại.

TH2: Giả sử muối còn lại là C17H31COOH

→ Chất béo là C55H102O6 + 77,5O2 → 55CO2 + 51H2O

Tỷ lệ O2 : CO2 = 1,55 : 1,1 = 77,5 : 55 → số mol chất béo là 1,1 : 55 = 0,02 mol.

C55H102O6 + 3NaOH → 3 muối + C3H5(OH)3

Bảo toàn khối lượng: m = 0,02 . 858 + 0,02 . 3. 40 – 0,02 . 98 = 17,72 gam

Câu 65. A

Câu 66. D

(a), (c), (d)

Câu 67. B

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

n(Al2(SO4)3) = 6,99 : 233 : 3 = 0,01 mol

∑n(Al3+) = (9,33 – 6,99) : 78 = 0,03 mol

n(Al(NO3)3 = 0,03 – 0,01.2 = 0,01 mol

m = 0,01 . (27.2 + 96.3) + 0,01 . (27 + 62.3) = 5,55 gam

Câu 68. C

Tất cả 6 phản ứng

(a) Phản ứng axit – bazo

(b) Thủy phân tinh bột (môi trường axit)

(c) H2 cộng vào nối đôi (C17H33)

(d) Tạo kết tủa

(e) HCl + -NH2

(f) Tráng bạc

Câu 69. A (cả 6 chất đều phản ứng được với FeCl3)

NaOH → Fe(OH)3↓

Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+

Ba + H2O + Fe3+

Fe + Fe3+ → Fe2+

Ag+ + Cl- → AgCl↓

XEM THÊM:  List giai chi tiet de hoa khoi b 2011 ma de 153

NH3 → Fe(OH)3↓

Câu 70. A

Dựa vào (b) và (c) → X3 là axit tertphtalic: HOOC C6H4 COOH có M = 166

Sau đó lấy M của từng chất trong các phản ứng trừ cho nhau

Từ (b) có X1 = 210

Từ (a) có X2 = 32

Từ (d) có X5 = 194

Câu 71. A

Quy đổi: 2,13 gam P2O5 ↔ 0,03 mol H3PO4

0,02 mol Na3PO4 ↔ 0,02 mol H3PO4 + 0,06 mol NaOH

Bài toán trở thành: 0,05 mol H3PO4 + (x + 0,06) mol NaOH → 6,88 gam chất tan.

TH1: NaOH hết → n(H2O) = n(NaOH) = x + 0,06

Bảo toàn khối lượng:

0,05 . 98 + (x + 0,06) . 40 = 6,88 + (x + 0,06) .18 → x = 0,03 mol

Xem thêm: Top giải mã về ẩn số cha giuse trần đình long

Thỏa mãn điều kiện n(NaOH) = 0,09 < 3 . n(H3PO4)

Câu 72. C

H2NCH2COOC3H7 (2 chất vì có 2 gốc C3H7)

CH3CH(NH2)COOC2H5

CH3CH2CH(NH2)COOCH3

(CH­3)2C(NH2)COOCH3

Câu 73. B

Ancol + O2 → 0,16 mol CO2 + 0,26 mol H2O

→ ancol no, đơn chức (vì este đơn chức).

CnH2n+2O có số mol = 0,26 – 0,16 = 0,1 mol → n = 0,16 : 0,1 = 1,6

Vì số mol NaOH phản ứng là 0,4 → có 0,3 mol NaOH phản ứng với este dạng:

RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C6H4ONa + H2O

Bảo toàn khối lượng:

m = m (muối) + m (ancol) + m (H2O) – m (NaOH)

m = 34,4 + 0,1.(12.1,6 + 5,2 + 16) + 0,15.18 – 0,4.40 = 25,14 gam

Câu 74. D

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

XEM THÊM:  Ứng dụng capture giải mã Remote hồng ngoại

Câu 75. B

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Câu 76. B

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

Câu 77. B

Quy đổi hỗn hợp thành:

(CO2 (x mol); CH2 (y mol) và NH3) + O2 → CO2 + H2O + N2

(a + b) mol 2,625 mol 2,05 mol (y + 0,6) mol 0,2 mol

Bảo toàn N → NH3 = 0,4 mol

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203x + y = 2,05 (bảo toàn C)

2x + 2,625.2 = 2,05.2 + (y + 0,6) (bảo toàn O)

→ x = 0,5 mol; y = 1,55 mol

Tác dụng với NaOH là chỉ có nhóm -COOH (quy thành CO2)

→ m = 0,5.40 = 20 gam

Câu 78. D

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

Câu 79. B

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

Câu 80. D

Giải chi tiết đề thi môn Hóa học kì thi THPT năm 2018, mã đề 203

Có thể bạn quan tâm: Những Cách Giải Mã Md5, Sha1, Sha256, Sha512, Tất Tật Bạn Phải Biết Về Giải Mã Mật Khẩu

Nguồn: banhmro.com.vn

Ngọc Diễm

Tôi là Ngọc Diễm, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Ẩm Thực tại Việt Nam. Tôi từng là R&D CHEF tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKY với công việc là một đầu bếp nấu ăn và từng đi du học tại #Johnson_ Wales_University_Charlotte (jwu.edu) tại Mỹ (USA) chuyên nghành Ẩm Thực. Sứ mệnh của tôi là Với mong muốn khiến cho việc đứng bếp và nấu được một món ăn ngon trở nên dễ dàng hơn và thú vị hơn với tất cả mọi người. Vì vậy, tôi không ngừng nghiên cứu và tìm các món ăn mới, sáng tạo, biến tấu công thức nấu ăn và quay video mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button