Tết năm nào cũng vậy, thịt heo, gạo nếp, dưa mắm là những thứ mà làm mẹ tôi phải lục đục nhất. Còn hơn cả tháng nửa mới tới Tết mà mẹ đã sửa soạn chuẩn bị mấy lít nước mắm để dành muối thịt heo. Mẹ bảo mua dần đến đó là vừa...